fbpx

🇸🇪 Sverige

✓ Skickas idag | Fria Returer 📦

Integritetspolicy

På Cjofsweden.se strävar vi efter att skydda våra konsumenters integritet och personuppgifter på bästa möjliga vis. Målet med vår integritetspolicy är att visa vilka personuppgifter vi samlar in, samt varför de behövs och vad de används till.

Om du fortfarande har frågor efter att ha läst vår policy är du välkommen att kontakta oss på: info@cjofsweden.se

Personuppgifter

Vi samlar in följande personuppgifter från våra konsumenter:

  • Adress
  • Faktureringsinformation
  • Namn
  • Mobilnummer, e-post adress

Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna leverera våra produkter samt förse dig med information angående din beställning. På så sätt kan vi fullgöra vår del av köpeavtalet mellan oss.

Lagring av personuppgifter

Lagringen av dina personuppgifter hanteras av CJ Of Sweden och information om din beställning kommer att lagras i fem år i enlighet med bokföringslagarna.

Överföring av personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att överföras till Posten för att leveranser ska kunna ske samt till Klarna för att  hantera betalningen. Båda dessa för att vi ska kunna fullgöra ditt köp.

Dina rättigheter

  • Du har rätt att få en insyn i de personuppgifter som cjofsweden.se har registrerat, på begäran har du rätt att ta del av uppgifterna som är lagrade helt kostnadsfritt.

Om du skickar begäran elektroniskt, och inte begär något annat, ska informationen utlämnas i elektronisk form.

  • Så länge det är i enlighet med nuvarande lagstiftning, har du även rätt att kräva att vi raderar eller korrigerar dina personliga uppgifter.
  • Du har rätt att få ut personuppgifter, som rör dig som kund, på ett allmänt använt och maskinläsbart format.
  • Rätten att invända mot behandling av personuppgifter för exempelvis direkt marknadsföring (nyhetsbrev).
  • Rätt att återkalla lämnat samtycke.
  • Rätten att lämna in klagomål till Dataskyddsförordningen om du anser att dina personuppgifter inte behandlas i enlighet med vår policy.

Ändring av integritetspolicy

Cjofsweden.se förbehåller sig rätten att göra ändringar i integritetspolicyn. Eventuella ändringar kommer att informeras på cjofsweden.se, policyn som är aktuell finns tillgänglig på (cjofsweden.se/privacy-policy).

Varukorg